Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2015

enjoyandthesilence
5920 f1c6
Reposted fromDoopamina Doopamina viaresort resort

April 12 2015

3047 5676 500

tastefullyoffensive:

“You guys know I’m a dog, right?” (photo via funksoulsister)

Reposted fromtron tron viaagravaine agravaine

April 11 2015

enjoyandthesilence
7717 ce38
Reposted fromtaSowa taSowa viascorpix scorpix

April 08 2015

enjoyandthesilence
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko

April 06 2015

enjoyandthesilence
2209 5cdc 500
Wy tez?
enjoyandthesilence
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viakarmacoma karmacoma
enjoyandthesilence
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawie śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.

April 04 2015

enjoyandthesilence
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viascorpix scorpix
enjoyandthesilence

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne

— Pokolenie ikea
Reposted fromdejno dejno viaSkydelan Skydelan
enjoyandthesilence
0137 cd72 500
enjoyandthesilence
Reposted fromdobby dobby viamaybeinlove maybeinlove

March 31 2015

Poczucie wartości to nie podziw ani zachwyt. Poczucie wartości to właśnie wiara w siebie. Nie, że wszystko umiemy i robimy świetnie, lecz że ze wszystkim sobie poradzimy. Nawet, gdyby tym „wszystkim” bywało niekiedy odstąpienie od zamiaru, zmiana planów, akceptacja niepowodzenia, skrucha za popełnioną niegodziwość, naprawienie win lub zwyczajne rozpoczęcie od nowa. Czymkolwiek to „nowe” miałoby być.
— Ewa Woydyłło, “Powtórka z matury”
Reposted fromkonrad konrad viakotfica kotfica

March 30 2015

enjoyandthesilence

March 28 2015

6327 7c5c 500
Reposted fromwestwood westwood viatilde tilde
enjoyandthesilence
6967 10e1 500
enjoyandthesilence
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
enjoyandthesilence
3484 15e2
Reposted fromaspenboy aspenboy viascorpix scorpix
enjoyandthesilence
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viascorpix scorpix

March 26 2015

enjoyandthesilence
Lubię się schować na jakiś czas 
I jakoś tak, nienaturalnie 
Trochę przesadnie, pobyć sam 
— Myslovitz
Reposted fromlenka024 lenka024 viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl